X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

تاریخ تحولات کیفری بعد مشروطه


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 41

 

مقدمه

اهمیت تحقیق :

پژوهش د رحوزه نظام قضایی بعد مشروطه انقدر کم ناچیز که گویی دوره تاریخی دید محققین کشور دورمانده ادعا زمانی بیشتر نظر اید که تتبعات تحقیقات قبل مشروطه رامطالعه کنیم موضوع‌نظام قضایی عهد باستان علاوه کتب تاریخی اثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود علایم جامانده روزگاران باستان تصویر نسبتا‌روشنی نظام قضایی عهد باستان دست دهد .

دردوره‌اسلامی اثار نسبتا‌جامع کاملی خصوص نهاد دادرسی رشته تحریر درامده ولی بعد مشروطه اثری که مقام قضایی دوره طور مستقل مطالعه قرارداده باشد چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط نظام قضایی دوره کتابهای تاریخی ، مجلات حقوقی ، روزنامه ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد مدارک تاریخی پراکنده بنابراین انجام یک تحقیق کامل ضروری نظر میرسد .

باسمه تعالی

پیشگفتار :

اهمیت تاریخ حقوق

مرز تاریخی میان توحش تمدن سامان یافتن نظام حقوقی قبول قواعدی مثابه‌قانون روابط جمعی . معنی که هرگونه تشکل اجتماعی تعامل مدنی حداقلی قانونمندی نیاز دارد استقرار استمرار هر نوع دولت حکومت تجمع بدوی پیش اریاییان نجد ایران دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته امپراطوری بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد قوانینی برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت ثروت میان مردم ضروری .

بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه مبادی مبانی نظام حقوقی اقوام ملل پیشین عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو ساده اشکال بدوی درجات – شرط تمدن فرهنگ بلکه هر نوع قانون حاکم هر عشیره قبیله قوم ملت جلوه درجه مرتبه تمدن فرهنگ جماعت ایینه مدنیت جامعه .

چراکه اولا‌ ، ارتقا جماعت جامعه یعنی دوام قوام تجمع انسانی مستلزم قوانین قواعد رفتاری اجتماعی ثانیا‌نظام حقوقی دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثا بنای عقلا عرف عادت عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصا‌در دوران که قوانین هنوز مدون مکتوب نشده سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده شود .

تاریخ حقوق بخشی عمده تاریخ تمدن اگاهی سیر تطور تکامل تمدن مستلزم درک درستی نهادهای حقوقی مختلف اعصار قرون گذشته چراکه صرف نظر اسباب عللی که موجب ظهور سقوط دولتها فراز فرود تمدن فرهنگ کهن گوشه کنار جهان شدهاست همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی مفهوم عام لازمه‌ ادامه‌ هرگونه دولت مدنیتی باشد واقعیت باب همه شکل مردم جماعت بدوی کوچک شکار شبانی گرفته جامعه پیشرفته صنعتی صادق معنی که نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی روابط بسیار پیچیده یک جامعه‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانه بزرگ رایانه سازی کارکنان متخصص ) یک مقوله اند لذا تعیین تکلیف تضاد منافع حل اختلاف میان افراد اصناف طبقات مختلف هر نوع تشکل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی منظور تنظیم روابط مردم حفظ نظم اجتماع .

ادوار حقوق ایران :

تاریخ حقوق ، مالیه عمومی نظام قضایی تمدن ده هزار ساله ایرانی لحاظ کردن مقسم قسیم یمختلف توان دوره متفاوتی تاکید معیارهای گوناگون تقسیم کرد تقسیم بندی اساس تحولات سیاسی اجتماعی انقلابات داخلی که ایران داده باشد :

*1- نخستین بارقه نظام حقوقی د رحوزه‌تمدن ایرانی شامل ابتدایی گرد همایی قبیله حدود ده هزارسال پیش میان اقوام پیش اریایی که هنوز فاقد مدنیت تشکل اجتماعی اقتصادی بودند به


<< 1 2 3 4 5 ... 16 >>