X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

ایمنی مقابل مواد شیمیایی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 7

 

بسمه تعالی

ایمنی مقابل مواد شیمیایی

ویژه :

کیت مواد شیمیایی

شامل :

1-نکات کلی

2- منابع مهم حادثه ساز

3- نکات ایمنی دانش اموزان

4- یاداوری نکات مهم معلمان

مقدمه:

با گسترش علم ،حوادث ناخوش ایند زیا د شوند خانه اجتماع بچه معمولا راه دریافت اطلاع هشدارهای مربوط حوادث خطرات ،دانستنیهای بیشتری موضوع ایمنی کسب کنند راه تجربه شخصی توجه مراحل رشدی دانش اموزان گذرانند لازم موضوع خطراتی گاه وبیگاه هنگام اموزش پیش اید انها صحبت کرد جلب توجه نسبت نکات ایمنی نه تنها نوعی پیشگیری بروز حوادث ازمایشگاه مدرسه بلکه افراد زندگی روزمره وفردی برخورد مسایل اماده سازد موازد ایمنی هیچگاه خو دبخود یاد گرفته نمی شو ند بلکه باید دانش اموزان اموخته شسود. وذکر موارد ایمنی ترساندین معلم دانش اموزان دست زدن اقدامات تازه زمینه کار اموزش نمی باشد بلکه هدف توجه ما موارد مشخص نامشخص حادثه انها ناشی شود جلب گردد چنین برداشتی امید محیط اموزشی مساعدتری فراهم وروشهای اموزش موثر واقع شوند.

موقعیت خطرناک +خطای انسان = بروز حادثه

با توجه شعار کلی (مراقبت کافی )موازد زیر تمامی معلمین داشن اموزان توصیه گردد.

نکات کلی:

1-در اغاز کار ساعتی بحث موضوع موارد ایمنی شاگردان اختصاص دهید.

2- ازمایشگاه وکلاس بابت وجود خطرهای شخصی بازرسی قرار دهید وروشهای کاهش خطرها رابه کار ببندید.

3- روشهای تدریس خود بیازمایید وخطرهای مربوط هر موضوع درسی مشخص کنید.

4-برای کار ازمایشگاه مقرراتی تعیین کنید همه دانش اموزان بتوانند انها درک کنند.

5-وسایل اتش نشانی وجعبه کمک اولیه مناسب فراهم کنید.

گذشته اینها نباید هیچ افراط کرد وجود قواعد مقررات بازدارنده بیش حد ممکن خود سبب پیش امدن حادثه شود ،زیرا چنین شرایطی هیچ کس زحمت خواندن انها خود نمی دهد انکه انها بسیار دست وپا گیر حس کند حداکثر تاثیر وقتی بدست اید محیط کار ایمن پاکیزه مرتب باشد بالاخره خود معلم باید الگوی خوبی کار منظم حساب شده دانش اموزان ارایه دهد.

منابع مهم حادثه ساز

A- درها پنجره باید سالم وخوب باشند هنگام تولید دود فراوان باید حداکثر تهویه ودر هنگام اتش سوزی حداقل تهویه برقرار باشد .

B- میزها،چهارپایه کف اطاق باید سالم وتمیز باشد تاکسی لیز نخورد پایش چیزی گیر نکند لوله وشیرهای گاز همه باید سالم وبدون نشت باشند.

C- کلید برق وپریزهای شکسته فورا باید تعویض کردیا انکه رویشان کاملا پوشاند دست کسی انها نخورد. قفسه گنجه نگهداری دستکاهها ومواد شیمیایی باید مناسب باشند موادسمی راباید یک قفسه قفل دار نگهداری کرد مواد مایعات اتش گیر راباید درجایی دور خطر اتش سوزی نگه داشت تهویه خوب باشد.

D- ظروف شیشه شکسته وترک خورده باید دور انداخت

با پاسخگویی سیوالات زیر چند نکته ایمنی نظر داشته باشید .

1-ایا شعله چراغ الکلی چراغ گازی توان نور افتاب دید؟

2- ایا سیلندرهای گاز توان معرض تابش مستقیم افتاب قرارداد؟

3-ایا بخار حاصل مایعات اتش گیر درنقطه دورترممکن اتش بگیرد؟

4-ایا عینکها پوششها ودستکشهای ایمنی هر لحظه دردسترس باشند؟

5-ایا دستگاههای برقی دارای سیمهای سالم هستند؟

6-ایا دانش اموزان شما کسی نقص بدنی دارد؟

7-ایا همه مواد شیمیایی دارای برچسبهای مناسبند؟

8- ایا خود شما مشخصا همه ازمایشها تحقیقهایی دانش اموزان خواهید انجام داده اید؟

9- ایا خطرات ویژه حین انجام ازمایشها ممکن گریبانگیر دانش اموز شود بنحوی انها میان گذاشته است؟

یاداوری نکات ایمنی زیر دانش اموزان مفید باشد.

1- همه راهنماییهارا دقیقا اجرا کنید.

2- مواظب سلامت همکلاسان خود باشید ازمایشگاه جای کار جدی است.

3- فقط ازمایشهایی انجام بدهید معلم تعیین کرده است.

4- هرگونه حادثه زخمی شدن دانش اموزان رابه معلم خبر دهید.

5- بدون حضور راهنما ازمایشگاه اتاق کار ازمایش نکنید.

6- وقتی راهنمایی لازم طرف معلم صورت نگرفته شما قابلیت خودر ا ثابت نکرده اید هیچ دستگاهی استفاده نکنید.

7- قبل دریافت توضیحات معلم موضوع کاربردها خطرهای یک ماده شیمیایی استفاده نکنید.

8- هرگز دستگاهها ومواد میز معلم دست نزنید.

9- درروزهای اول محل وطرز کاردستگاههای خاموش کننده اتش ووسایل کمکهای اولیه بشناسید.

10-چیزی بدون اجازه معلم محوطه ازمایشگاه خارج نکنید.

11-هنگام جابجا کردن وبرداشتن وریختن معرفها مواد شیمیایی ظرفهای انها نهایت احتیاط بکار ببرید. اگر مقداری یک ماده جایی ریخته باید معلم اطلاع بدهید تابه روشی مناسبی پاک شود.

12-قبل ورود کلاس وانجام ازمایش موضوع کاملا مطالعه کنید اینکار وقت صرفه جویی کرده اید وهم احتمال بروز حادثه اشتباه کاهید.

13- اگر قسمتی پوست بدن شما ماده شیمیایی غلیظ تماس پیدا کرد فورا محل بشویید.

14- اگر مواد شیمیایی چشم شما داخل فورا باید چشم اب زیاد بشویید.

15- وقتی ازمایشگاه چیزی درون لوله ازمایش حرارت دهید هرگز بالا درون نگاه نکنید دهانه لوله ازمایش طرف دانش اموزان دیگر نگیرید.

16- وقتی مایعی درون لوله ازمایش حرارت دهید گرما قسمت بالای لوله طرف پایین بدهیددر غیر اینصورت بخارات حاصله زیر مایعات خود بالامی برند وباعث پاشیده شدن محتوای لوله شوند.