X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

اوقات فراغت جدید


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 19

 

پیشینه سیر تحولی :

در گذشته اگر چه دیشرباز اوقات فراغت توجه بوده انسانها پس فراغت کار تلاش روزانه ، اوقات فراغت انواع گوناگون گذرانده اند . چه تعلیم تربیت انحصاری بدوره ساسانی که قشر خاصی برخوردار بودند اوقات فراغت اسب سواری تیراندازی ورزشهای بدنی دیگر پرداختند چه افرادی که اوقات خویش قهوه خانه گذرانده گوش دادن شاهنامه خوانی قصیده سرایی … گذراندند ، همه همه نحوی اوقات فراغت گذراندند . البته قبل شکوفایی صنعت گونه که ما شاهد هستیم انسانها اغلب توان خویش صرف تلاش کار وقفه نمودند پس کار توانفرسا ، اوقاتی که کار فارغ شدند پس براورده کردن نیازهای فیزیولوژیکی بدنی تجدید قوا ادامه استراحت پرداختند . ولی بتدریج نیروی فکر انسان جایگزین بازوان گشت روند تدریجی استفاده نیروی عقل موجبات پیشرفت صنعت تمدن فراهم اورد راستا اسایش بیشتر جسم فراغت بیشتر واقع جایگزین بازوان انسانها گشت . سیر تدریجی ادامه یافت زمانی که انسانها عنوان نظاره گر مدیر تولید امدند پیدایش کامپیوتر نقطه عطفی زندگی بشریت حاصل امد امروزه ما شاهد هستیم که گاهی دانشمندان تمدن فراغت یاد کنند .

مطالعات مورخین نشان دهنده که عهد باستان بسیاری تمدنهای قدیم ، اوقات بیکاری صرف ورزشها فعالیتهای رزمی شده قدرت دفاعی جوامع ، همواره اماده مقابله هجوم دشمنان خود باشند .

در یونان باستان پهلوانی منزلت جایگاه ویژه داشت برعکس انحطاط قدرت سیاسی روم ، فراغت خاص توانگران شده عیش عشرت شدید ، رواج یافت .

بقول هردوت ایرانیان قدیم سن پنج سالگی فرزندان خود اسب سواری راستگویی اموختند . مصریان بازیهای قهرمانی علاقه وافر داشتند . تماشای بازیها ، پهلوانیها ، نمایشات مختلف ، اوقات قابل توجهی شبانه روز افراد جامعه بخود اختصاص داد .

نویسنده تاریخ فرهنگ ایران نویسد که ایرانیان اوقات فراغت خود چوگان بازی ، زوبین اندازی ، شکار کشتی گذرانیده اند .

علیرغم وجود برنامه تفریحی سرگرمی بسیاری جوامع قدیم ، برخی اسناد مدارک خصوص زندگی اجتماعی جوامع مختلف نشان دهد که مزایای فراغت بیشتر طبقات ممتاز جامعه اختصاص داشته مردم عادی تامین معیشت خود مجبور کار طاقت فرسای شبانه روزی بوده اند .

با شروع انقلاب صنعتی بتدریج تفریح سرگرمی اوقات بیکاری زندگی انسانها توجه قرار گرفت .

اتحادیه کارگری بتدریج شکل گرفت جنبشهای کارگری برخی کشورها اغاز رفاه اجتماعی کارگران مزدبگیران جامعه مطرح گردید .

کاهش ساعت کار شبانه روزی ، منظور کردن مرخصی سالانه ، تامین برخی نیازمندیهای تفریحی ورزشی کارکنان مواردی که حرکتهای اجتماعی ردیف خواسته قرار گرفت . نیمه دوم قرن نوزدهم بخصوص طی قرن بیستم ، سدهای موجود بین اشراف عامه مردم شکسته . بتدریج تفریح سرگرمی بعنوان بخشی کار افزایش یافت .

و بالاخره طی چند دهه اخیر ، دولتها ناگزیر اتخاذ تصمیمات جدی سرمایه گذاری خصوص اوقات فراغت اقشار مختلف بویژه کارکنان بخشهای مختلف کارگران جوانان شدند . اختراع رادیو ، تلویزیون یکسو ، صنعت سینما سوی دیگر رشد فزاینده مطبوعات تحول عظیمی چگونگی گذراندن اوقات فراغت پدیدار ساخت طور کلی اوقات فراغت محدوده امتیازات طبقات ممتاز جامعه خارج جنبه عمومی همگانی گرفت . بقول نویسنده قرن بیستم ، نوعی نهضت اجتماعی همت اتحادیه کارگری کاستن ساعات کار تحت عنوان «نهضت تفریحات سالم» پدید امد وسایل یک زندگی خلاق مسرت بخش کارگران اوقات فراغت بعد یک کار طولانی خسته کننده روزانه مهیا سازد .

اولین رساله طرفداری اوقات فراغت کارگران اروپا «با عنوان حق تنبل بودن» توسط «پل لامارک» تدوین .

در امریکا «تورستون وبلن» تدوین کتاب «نظریه طبقه ، فارغ کار» جامعه شناسی اوقات فراغت پایه گذاری کرد . سال 1924 دفتر بین المللی کار نخستین کنفرانس بین المللی موضوع وقت ازاد کارگران پا کرد که نظر عمومی اهمیت دادن اوقات فراغت . فراغت مفهوم جدید ، پدیده حاصل پیشرفت صنعت تکنولوژی مسیر تحول حالت انفعال بطور وضوح دیده شود . یعنی همگانی عمومی شدن بتدریج حالت تحرک فعالانه خود دست دهد .

بازیهای عمومی ، پهلوانی ورزشهای باستانی جای خود ورزشهای حرفه داد .

عده قلیل ورزشکار ، دیگران سرگرم کنند بقول «رابرت لیند» اوقات بیکاری حوالی سال 1925 تلاش جمعی تحرک محاوره گذرد ولی سالهای 1945 بعد رادیو تلویزیون اوقات مردم تسلط پیدا کند بگونه که بیشترین بهترین ساعات فراغت پای تلویزیون سپری شود .

بطور خلاصه توان گفت که قرن حاضر بویژه نیمه دوم قرن بیستم ، توجه اوقات

فراغت اقشار مختلف مردم سیاستگذاری خصوص وظایف دولتها محسوب شده در

اغلب کشورهای جهان سازمانها نهادهای مختلفی خصوص ایجاد شده اند .

در کشور ما اوقات فراغت سوی دولت ، زمان قاجار توجه قرار گرفته رژیم ایجاد سازمانها موسسات مختلفی نظیر سازمان تربیت بدنی ، کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان ، وزارت فرهنگ هنر … بطور مستقیم موسساتی چون نخست وزیری ایجاد کاخهای جوانان ، جمعیت شیر خورشید سابق ایجاد خانه جوانان ، جمعیت گروههای مختلف وابسته دربار ، بطور غیر مستقیم اوقات فراغت گروهها مختلف بویژه نوجوانان جوانان مشغول سیاستگذاری بوده اند . علاوه بخش خصوصی . بطور گسترده ایجاد مراکز ظاهرا تفریحی ، ورزشی ، فرهنگی رسالت خود انحراف نسل جوان بخوی ایفا کرد .

مقایسه اماکن مراکز مختلف گذران اوقات فراغت بعد منفی مثبت سالهای پایان عمر طاغوت بخوبی بعد فاجعه نشانگر ؛ که نمونه کلام امام راحلمان شنیده ایم که «تعداد مشروب فروشی چندین برابر تعداد کتابخانه حتی کتابفروشی بوده است» . پیروزی انقلاب اسلامی زمینه اماکن مربوط اوقات فراغت یک سو سیاستگذاریهای اوقات فراغت سوی دولت طرف دیگر تحولاتی پدیدار مراکز فساد فحشاء تخریب کننده نسل جوان برچیده تدابیر مهم مکتب اسلام سازمان تربیت بدنی کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان … جانی تازه گرفتند تلاشهای گوناگون بهره برداری مطلوب اوقات فراغت بخصوص نسل جوان اغازیدن گرفت . ولی محدودیت امکانات افزایش جمعیت بگونه که توازنی بین برنامه مختلف مربوط اوقات فراغت جمعیت موجود وجود ندارد . مسیله حال تداوم بوده یک بسیج عمومی سرمایه گذاری همه جانبه دولتی ملی طلب کند .


<< 1 2 3 4 5 ... 35 >>